loading

Sách, tuyển tập

Sáng mãi mùa thu : kỷ niệm 30 năm giải phóng Sài Gòn 30.4.1975--30.4.2005 : kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long 1010-2010 / Bảo Cường

Tác giả : Bảo Cường

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 103tr. : hình vẽ, tranh ảnh ; 20cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 709/2008
(11200)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 710/2008
(11199)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top