loading

Sách, tuyển tập

Hương quê : thơ

Tác giả : Kiều Văn Phẩm

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 120tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 659/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 660/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top