loading

Sách, tuyển tập

Người dưng khác xứ : tập truyện ngắn / Kim Quyên

Tác giả : Kim Quyên

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 197tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 418/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 419/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top