loading

Sách, tuyển tập

Tiăng lấy gươm tự chém = Tiăng sok đao đao / Điểu Kâu d. ; Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi s.t. ; Bế Minh Hà b.t

Tác giả : Điểu Kâu d. ; Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi s.t. ; Bế Minh Hà b.t

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 801tr. : chân dung màu ; 25cm

Số phân loại : 895.9221032

Chủ đề : 1. Tộc người thiểu số trong văn học. 2. Văn học dân gian -- Việt Nam. 3. Văn học sử thi Mơ Nông. 4. Văn học sử thi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 261/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top