loading

Luận án, luận văn

Phố cảng Đà Nẵng từ năm 1802 đến năm 1860 / Lưu Trang

Tác giả : Lưu Trang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 234 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 959.751029

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13611
Phục vụ đọc tại chỗ
Top