loading

Sách, tuyển tập

Cẩm nang pháp luật về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin / Quốc Cường s.t. và hệ thống hóa

Tác giả : Quốc Cường s.t. và hệ thống hóa

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 660tr. : minh họa ; 26cm

Số phân loại : 343.597099

Chủ đề : 1. Bưu chính -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Công nghệ thông tin -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Viễn thông -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 255/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top