loading

Sách, tuyển tập

Tự lập trình với IC đơn phiến AT 89C51 : chuyên đề vi điều khiển họ MSC-51 / Vương Khánh Hưng b.s

Tác giả : Vương Khánh Hưng b.s

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 191tr. : minh họa ; 29cm

Số phân loại : 004.5

Chủ đề : 1. Bộ nhớ máy tính. 2. Mạch tích hợp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 54/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 55/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top