loading

Sách, tuyển tập

Tách khuôn & phân khuôn trong Solidworks / Nguyễn Trọng Hữu

Tác giả : Nguyễn Trọng Hữu

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 62tr. : minh họa ; 26cm

Số phân loại : 621.91200285

Chủ đề : 1. Solidworks. 2. Đồ họa vi tính. 3. Khuôn đúc -- Chương trình máy tính. 4. Thiết kế bằng máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 40/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 41/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top