loading

Sách, tuyển tập

Thiết kế sản phẩm với Unigraphics NX4 / Nguyễn Trọng Hữu

Tác giả : Nguyễn Trọng Hữu

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 383tr. : minh họa ; 25cm

Số phân loại : 620.00420285

Chủ đề : 1. Unigraphics NX4. 2. Thiết kế bằng máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 36/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 37/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top