loading

Sách, tuyển tập

Thiết kế sản phẩm với Cimatron E 7.0 / Nguyễn Trọng Hữu

Tác giả : Nguyễn Trọng Hữu

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 295tr. : minh họa ; 25cm

Số phân loại : 621.0285

Chủ đề : 1. Cimatron. 2. Hệ thống CAD / CAM. 3. Kỹ thuật có máy tính hỗ trợ. 4. Thiết kế bằng máy tính. 5. Vẽ kỹ thuật -- Chương trình máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 34/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 35/2008
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top