loading

Sách, tuyển tập

Những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng của thế giới & Việt Nam / Trần Mạnh Thường

Tác giả : Trần Mạnh Thường

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 291tr. : chân dung, tranh ảnh ; 20cm

Số phân loại : 770.92

Chủ đề : 1. Nhà nhiếp ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 21/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 22/2008
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top