loading

Sách, tuyển tập

Hồn bướm mơ tiên ; Nửa chừng xuân / Khái Hưng

Tác giả : Khái Hưng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 295 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.13489
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top