loading

Luận án, luận văn

Những biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động nhận thức cho Giáo viên khoa học xã hội - nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay : Chuyên ngành : lý luận và lịch sử sư phạm học, mã số : 5.07.01 : tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục / Nguyễn Thành Vân

Tác giả : Nguyễn Thành Vân

Năm xuất bản : 2002. -

Nơi xuất bản : Học Viện Chính trị Quân sự ;

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 378.12

Chủ đề : 1. Giáo viên đại học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13397
Phục vụ đọc tại chỗ
Top