loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Understanding the effect of adding nanoclays into epoxies : a thesis in the Department of Mechanical and industrial engineering : presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / Tri Dung Ngo

Tác giả : Tri Dung Ngo

Năm xuất bản : 2007. -

Nơi xuất bản : Concordia University ;

Mô tả vật lý : xlvi,423tr. : minh họa ; 29cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 620.5

Chủ đề : 1. Concordia University (Canada) -- Luận án. 2. Công nghệ Nano -- Luận án. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13540
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13541 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top