loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Slope modelling applied for slope movement at Kalibawang irrigation channel, KM 15.9 Yogyakarta, Indonesia / Nguyen Dinh Tu

Tác giả : Nguyen Dinh Tu

Năm xuất bản : 2007. -

Nơi xuất bản : The Graduate School Gadjah Mada University ;

Mô tả vật lý : xviii,206,46,15tr. : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 624.151

Chủ đề : 1. Gadjah Mada University -- Luận án. 2. Địa chất kỹ thuật -- Luận án. 3. Độ dốc (Cơ học đất) -- Luận án. 4. Lở đất -- Luận án. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 13531
(K07.30_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top