loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vapor-phase polymerized thin films and seeding-polymerized nanofibers membranes of poly (3,4-ethylenedioxythiophene) for optoelectronic applications : the thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in polymer science and engineering (Master program) / Thuy Le Truong

Tác giả : Thuy Le Truong

Năm xuất bản : 2007. -

Nơi xuất bản : Sungkyunkwan University ;

Mô tả vật lý : 52tr. : minh họa ; 26cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 668.9

Chủ đề : 1. Sungkyunkwan University -- Luận án. 2. Naofibers -- Luận án. 3. Polyethylene -- Luận án. 4. Polyme -- Luận án. 5. Quang điện tử -- Luận án. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13522
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13523 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top