loading

Sách, tuyển tập

Xuất khẩu lao động của một số nước Đông Nam Á kinh nghiệm và bài học / Nguyễn Thị Hồng Bích ch.b

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Bích ch.b

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 276tr. : biểu đồ ; 20cm

Số phân loại : 331.1

Chủ đề : 1. Cung cấp lao động -- Đông Nam Á. 2. Thị trường lao động -- Đông Nam Á.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3779/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3780/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top