loading

Sách, tuyển tập

Sáng tác văn học - tâm sự liệt sĩ Trình Văn Vũ

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 246tr. : chân dung, tranh ảnh ; 19cm

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3711/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3712/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top