loading

Luận án, luận văn

Bài toán hỗn hợp đối với phương trình hyperbolic phi tuyến trong miền có biên không trơn / Trần Xuân Tiếp

Tác giả : Trần Xuân Tiếp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 20 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân hyperbolic -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi phân phi tuyến tính -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6408
Phục vụ đọc tại chỗ
Top