loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tảo silic sống trên nền đáy mềm và một số đặc điểm sinh thái của chúng ở vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế : luận án Tiến sĩ Sinh học / Lương Quang Đốc

Tác giả : Lương Quang Đốc

Nhà xuất bản : Viện Hải dương học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 222,[13] tờ : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 579.85

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tảo biển -- Việt Nam -- Thừa Thiên - Huế. 3. Tảo silic -- Việt Nam -- Thừa Thiên - Huế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13458
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13460 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top