loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu vi giải phẫu đường qua mê nhĩ vào vùng góc cầu tiểu não : tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học / Nguyễn Quang Hiển

Tác giả : Nguyễn Quang Hiển

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa ; 20cm

Số phân loại : 617.481

Chủ đề : 1. Góc cầu tiểu não -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Vi phẫu thuật -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13456
Phục vụ đọc tại chỗ
Top