loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sử dụng nẹp tổ hợp các bon polyme PA C3 trong điều trị gãy thân xương đùi : luận án Tiến sĩ Y học / Trương Quan Tuấn

Tác giả : Trương Quan Tuấn

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 118,[23] tờ : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.158

Chủ đề : 1. Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh -- Luận án. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Xương đùi -- Gãy xương -- Điều trị. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 13452
(K07.30_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13454 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top