loading

Luận án, luận văn

Chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật các u vùng não thất IV: tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học / Trần Quang Vinh

Tác giả : Trần Quang Vinh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 20cm

Số phân loại : 617.481

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Não -- Não thất -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Vi phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13450
Phục vụ đọc tại chỗ
Top