loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật các u vùng não thất IV / Trần Quang Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hành, Hứa Thị Ngọc Hà

Tác giả : Trần Quang Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hành, Hứa Thị Ngọc Hà

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [152,26] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.481

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Não -- Não thất -- Phẫu thuật. 3. Vi phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13449
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13451 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21015
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21016 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top