loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng phương pháp điểm bất động trong sự tồn tại nghiệm của phương trình : tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học / Lê Thị Phương Ngọc

Tác giả : Lê Thị Phương Ngọc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr., ; 20cm

Số phân loại : 515.3

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Lý thuyết điểm bất động -- Tóm tắt. 3. Nghiệm phương trình -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13444
Phục vụ đọc tại chỗ
Top