loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phong cách ngôn ngữ thơ ca Việt Nam giai đoạn 1930 -1945 : so sánh phương thức ẩn dụ trong thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên : luận án Tiến sĩ Ngữ văn / Nguyễn Văn Đức

Tác giả : Nguyễn Văn Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 291 tờ : biểu đồ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 895.9221090032

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- 1930-1945. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- 1930-1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13440
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13442 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top