loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá vai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán và điều trị hẹp đường mật trong gan do sỏi mật / Phùng Tấn Cường

Tác giả : Phùng Tấn Cường

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 121,[22] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.556

Chủ đề : 1. Gan -- Bệnh -- Điều trị. 2. Ống mật -- Ảnh cộng hưởng từ. 3. Ống mật -- Chẩn đoán. 4. Ống mật -- Điều trị. 5. Sỏi mật -- Biến chứng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13437
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13439 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17076
Phục vụ đọc tại chỗ
Top