loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu mối tương quan giữa siêu âm động mạch cảnh ngoài sọ, động mạch đùi với bệnh động mạch vành : luận án Tiến sĩ Y học / Đào Thị Thanh Bình

Tác giả : Đào Thị Thanh Bình

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 151,[20] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.123

Chủ đề : 1. Bệnh tim động mạch. 2. Động mạch cảnh. 3. Động mạch đùi. 4. Động mạch vành. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Siêu âm. 7. Vữa động mạch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13434
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13436 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top