loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thực trạng và một số giải pháp phát triển hợp lý nghề lưới kéo cá đáy xa bờ khai thác tại vùng biển Đông Nam bộ : tóm tắt luận án Tiến sỹ Nông nghiệp / Hoàng Văn Tính

Tác giả : Hoàng Văn Tính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nha Trang

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 24tr. ; 20cm

Số phân loại : 639.20284

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Lưới đánh cá -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Lưới rà và đánh cá bằng lưới rà -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Nghề cá -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13432
Phục vụ đọc tại chỗ
Top