loading

Luận án, luận văn

Thực trạng và một số giải pháp phát triển hợp lý nghề lưới kéo cá đáy xa bờ khai thác tại vùng biển Đông Nam bộ : luận án Tiến sĩ Nông nghiệp / Hoàng Văn Tính

Tác giả : Hoàng Văn Tính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nha Trang

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 269,[16] tờ : minh họa ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 639.20284

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Lưới đánh cá -- Việt Nam. 3. Lưới rà và đánh cá bằng lưới rà -- Việt Nam. 4. Nghề cá -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13431
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13433 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top