loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chỉ định của phẫu thuật nội soi trong điều trị sỏi đường mật chính : luận án Tiến sĩ Y học / Nguyễn Hoàng Bắc

Tác giả : Nguyễn Hoàng Bắc

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 137,[37] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.5567

Chủ đề : 1. Đường mật -- Phẫu thuật nội soi. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phẫu thuật nội soi. 4. Sỏi mật -- Phẫu thuật nội soi. 5. Túi mật -- Phẫu thuật nội soi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13428
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13430 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top