loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phương pháp sấy và bảo quản mực ống khô lột da : luận án Tiến sĩ Kỹ thuật / Trần Đại Tiến

Tác giả : Trần Đại Tiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nha Trang

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 149,[52] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 664.94

Chủ đề : 1. Đại học Nha Trang -- Luận án. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Mực ống -- Bảo quản. 4. Mực ống -- Sấy. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13425
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13427 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top