loading

Luận án, luận văn

Kỹ thuật kéo dài thừng tinh trong phẫu thuật điều trị tinh hoàn ẩn thể cao / Thái Minh Sâm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sáng, Vũ Lê Chuyên

Tác giả : Thái Minh Sâm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Sáng, Vũ Lê Chuyên

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 617.463

Chủ đề : 1. Tinh hoàn ẩn -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13423
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15667
Phục vụ đọc tại chỗ
Top