loading

Bài trích

Lê Tuy Phước

Bột ngọt và sự tăng trọng của heo // Sài Gòn Giải Phóng. - 24/02/1995. - Tr.2

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bổ sung bột ngọt vào thức ăn của heo không có tác dụng giúp heo tăng trưởng nhanh nhưng cũng không gây hại gì đến sức khỏe của heo nếu dùng với số lượng ít. Vì vậy, không cần phải cho heo ăn thêm bột ngọt vừa tránh lãng phí, vừa tránh rối lọan axít amia nếu lỡ cho ăn nhiều

Top