loading

Sách, tuyển tập

Nội ký sinh vật và bệnh ký sinh vật của gia súc ở Việt Nam / J. Drozdz, A. Malczewski ; ng.d. Nguyễn Hữu Bình, Phạm Xuân Dụ

Tác giả : J. Drozdz, A. Malczewski ; ng.d. Nguyễn Hữu Bình, Phạm Xuân Dụ

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 188tr. : tranh ảnh ; 19cm

Top