loading

Sách, tuyển tập

Lắp đặt - nâng cấp và sửa chữa máy Laptop. T.1 : Tìm hiểu cấu hình và lắp đặt máy tính Laptop / Phạm Thanh Đường

Tác giả : Phạm Thanh Đường

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 347tr. : minh họa ; 23cm

Số phân loại : 005.16

Chủ đề : 1. Máy tính Laptop.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2284/2007
(K08.39_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2285/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top