loading

Sách, tuyển tập

Cùng nhau viết phần mềm môn tiếng Anh. T.4 / Nguyễn Hạnh, Nguyễn Hải Linh

Tác giả : Nguyễn Hạnh, Nguyễn Hải Linh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 112tr. : minh họa ; 19cm

Số phân loại : 4520.0285

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Chương trình máy tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 MM.13285
(K10.24_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top