loading

Sách, tuyển tập

Vừng ơi, mở ra ! : tập truyện / Kim Hài

Tác giả : Kim Hài

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 129tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.13197
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top