loading

Luận án, luận văn

Bài toán hỗn hợp đối với phương trình hyperbolic phi tuyến trong miền có biên không trơn / Trần Xuân Tiếp

Tác giả : Trần Xuân Tiếp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 112 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Phương trình vi phân hyperbolic. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình vi phân phi tuyến tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6407
Phục vụ đọc tại chỗ
Top