loading

Sách, tuyển tập

Building knowledge economies : advanced strategies for development

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [200-?]

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : xv,191tr. : minh họa (1 phần màu) ; 27cm

ISBN : 0821369571

Số phân loại : 303.4833

Chủ đề : 1. Công nghệ thông tin -- Khía cạnh kinh tế. 2. Đổi mới công nghệ -- Khía cạnh kinh tế. 3. Quản lý tri thức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 3296
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top