loading

Sách, tuyển tập

Employment and shared growth : rethinking the role of labor mobility for development / ed. by Pierella Paci, Pieter serneels

Tác giả : ed. by Pierella Paci, Pieter serneels

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : xvii,124tr. : biểu đồ ; 23cm

ISBN : 082137107X

Số phân loại : 331.12042091724

Chủ đề : 1. Chính sách nhân lực -- Các nước đang phát triển -- Hội nghị. 2. Cung ứng lao động -- Các nước đang phát triển -- Hội nghị. 3. Nghèo -- Các nước đang phát triển -- Hội nghị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 3275
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top