loading

Sách, tuyển tập

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa : ban hành theo QĐ số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22-5-2007 / Quốc Cường s.t. và hệ thống hóa

Tác giả : Quốc Cường s.t. và hệ thống hóa

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 122tr. ; 20cm

Số phân loại : 346.59702

Chủ đề : 1. Đấu thầu. 2. Đấu thầu -- Biểu mẫu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3469/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3470/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top