loading

Sách, tuyển tập

Những người nữ đảng viên / Phạm Sắc [và nh.ng. khác]

Tác giả : Phạm Sắc [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 23tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 16 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top