loading

Luận án, luận văn

Những biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động nhận thức cho Giáo viên khoa học xã hội - nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay / Nguyễn Thành Vân

Tác giả : Nguyễn Thành Vân

Nhà xuất bản : Học Viện Chính trị Quân sự

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 208 tờ ; 29cm

Số phân loại : 378.12

Chủ đề : 1. Giáo viên đại học -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13396
Phục vụ đọc tại chỗ
Top