loading

Sách, tuyển tập

Một số văn bản về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin : tài liệu tuyên truyền pháp luật

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 156 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 353.709597

Chủ đề : 1. Luật hành chính -- Việt Nam. 2. Văn hóa và luật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3437/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top