loading

Smarter sanitation [electronic resource] : how to clean up your sanitation and wastewater mess

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : [200-?]

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in + 1 sách hướng dẫn (30 tr.)

Số phân loại : 363.72091724

Chủ đề : 1. Cải thiện điều kiện vệ sinh -- Các nước đang phát triển. 2. Xử lý chất thải -- Các nước đang phát triển. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 3448 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top