loading

Sách, tuyển tập

Luật cư trú và các quy định mới về đăng ký, quản lý cư trú, hộ tịch, hộ khẩu, hộ chiếu và chứng minh nhân dân / Quốc Cường sưu tầm và hệ thống hóa

Tác giả : Quốc Cường sưu tầm và hệ thống hóa

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 409 tr. : bản đồ ; 20 cm

Số phân loại : 342.597082

Chủ đề : 1. Cư trú. 2. Hộ chiếu. 3. Luật di cư và nhập cư -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 3387/2007
(K07.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 3388/2007
(K07.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top