loading

Luận án, luận văn

Thực trạng và giải pháp sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên / Vũ Xuân Thủy

Tác giả : Vũ Xuân Thủy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông nghiệp I

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. : biểu đồ màu ; 21 cm

Số phân loại : 307.14

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phát triển nhân sự nông thôn -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13341
Phục vụ đọc tại chỗ
Top