loading

Sách, tuyển tập

Văn học Việt Nam thế kỷ XX : kịch bản chèo (1900-1945). Q.6, T.2 / Lê Thanh Hiền sưu tầm và biên soạn ; Diệp Thành bổ sung và hiệu chỉnh

Tác giả : Lê Thanh Hiền sưu tầm và biên soạn ; Diệp Thành bổ sung và hiệu chỉnh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1216 tr. : chân dung ; 24 cm

Số phân loại : 895.9222080034

Chủ đề : 1. Hát chèo. 2. Kịch Việt Nam. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1629/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1630/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top