loading

Sách, tuyển tập

Văn học Việt Nam thế kỷ XX : tiểu thuyết 1945-1975. Q.1, T.27 / Mai Quốc Liên chủ biên

Tác giả : Mai Quốc Liên chủ biên

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1067 tr. : chân dung ; 24 cm

Số phân loại : 895.922080034

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1617/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1618/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top